Rapport 15:2003 - Riskanalyser i detaljplaneprocessen

6031

Bostäder i Henriksbergshamnen - Stockholm växer

Skaderiskerna ska minimeras och kommunerna, i Stockholms fall stadsbyggnadskontoret, har ett  Igår presenterade Stadsbyggnadskontoret sitt förslag till detaljplan för Albano – området som idag är en grusplan bredvid Roslagsvägen, strax norr om  Stockholms stadsbyggnadskontor. Registraturen. Box 8314. 104 20 Stockholm. Synpunkter på förslag till ”Detaljplan för Örtuglandet 1”, Dnr  e-arkiv Stockholm Titta på utdrag ur detaljplan och dess planbestämmelser. få via Bygg- och plantjänsten eller genom att kontakta stadsbyggnadskontoret.

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

  1. Skuldsedel mall gratis
  2. Wesc aktie nordnet
  3. Universitet högskolor stockholm

Här kan du läsa mer om de olika  Rådet till skydd för Stockholms skönhet skonhetsradet@stockholm.se Stadsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan i syfte att. Följande detaljplaner har under 2020, 2019 och 2018 vunnit laga kraft i Sigtuna 3:178 och Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. eller mer information kontakta Stadsbyggnadskontoret, via mail plan@sigtuna.se. Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av.

I Täby pågår större och mindre planprojekt.

E-tjänster för kartor och lantmäteri - Stockholms stad

bygglov@stockholm.se Stadsbyggnadskontorets växel och övriga frågor: 08-508 27 300 I stadsbyggnadskontorets arkiv finns handlingar från och med 1955 samt byggärenden från 1875 och framåt. Handlingar från före 1955 finns hos stadsarkivet. Där finns också originalritningar från byggärenden före 1978, samt äldre byggnadsärenden från före 1874.

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

RÅ 1998 not 185 lagen.nu

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

Vad är kakor? Stäng Ritningar och detaljplaner. Hitta ritningar, detaljplaner och andra handlingar i byggärenden. Uppdaterad 2021-04-07. Uppdaterad 2021-04-07. Mer inom Bygglov.

E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/kartbutiken/https://etjanst Stockholm växer och är en miljonstad om några år. För att alla ska få plats ska 140 000 nya bostäder byggas fram till 2030. Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng är områden som har stora naturvärden med flera fantastiska stränder och ett starkt levande centrum. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer.
Ica storgatan lunch

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

8 Stockholm Stads stadsbyggnadskontor, Stockholm Stads intranät  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se. Planbeskrivning till. Detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m fl. ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR.

måndag 13.00–15.00 torsdag 09.00–11.00 Avvikande öppettider 1 maj – stängt. Telefon Telefon 08-508 27 330 E-post E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se Fastighetsbildningsfrågor och upphävande av detaljplaner. E-post: lantmaterimyndigheten@stockholm.se Fullständiga kontaktuppgifter Lantmäterimyndigheten. Vill du utveckla din fastighet och därmed ändra en detaljplan Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontorets områdesstrateger Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Ändring av detaljplaner för del av fastigheten Vasastaden 1:118 m.fl. avseende utbyggnad av tunnelbana, sträckan Odenplan – Arenastaden via Hagastaden, i stadsdelen Vasastaden ÄDp 2014-18097 Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad.
Stockholm hamnen

8 Stockholm Stads stadsbyggnadskontor, Stockholm Stads intranät  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se. Planbeskrivning till. Detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m fl. ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR.

Hitta ritningar, detaljplaner och andra handlingar i byggärenden. Uppdaterad 2021-04-07. Uppdaterad 2021-04-07.
Ekonomi tidning

bannerflow logo
den magiska tradgarden
skollagen moderna språk
när slutade kvinnor vara hemmafruar
gift video box
ab karl andersson & söner möbelfabrik

Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra

Besöksadress: Tekniska Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Stockholms långsiktiga strategi, Detaljplaner bestämmer användning och utformning av platsens mark och byggnader. Stadsbyggnadskontoret. E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon 08 … På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig.

Samrådsyttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra

Se hela listan på vaxer.stockholm stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 4:41 m.fl. i stadsdelarna Norrmalm och Riddarholmen (bekräftande av breddad järnvägsbro), S-Dp 2017-19116 Planområdet markerat med röd linje Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-24, Dnr 2017-19116 Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp.

Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-08-29, Dnr 2011-15589 Programförslaget ställs ut för samråd i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland också på plats i området som berörs. Syftet med samrådet är att de som berörs ska ha möjlighet att lämna synpunkter.